Polityka prywatności

Chata Na Groniu - Zajazd regionalny w Mesznej
 • Home
 • Polityka prywatności

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Zajazd Regionalny CHATA NA GRONIU s.c. Jacek Kowalcze, Teresa Kowalcze
woj. ŚLĄSKIE, pow. bielski, gm. Wilkowice, Nadmeszna, nr 8, 43-360 Meszna, zwanym dalej Administratorem

Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane gości przetwarzane były z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (zwanym dalej RODO).

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jacek Kowalcze, Teresa Kowalcze wspólnicy spółki cywilnej Zajazd Regionalny CHATA NA GRONIU s.c. Jacek Kowalcze, Teresa Kowalcze woj. ŚLĄSKIE, pow. bielski, gm. Wilkowice, Nadmeszna, nr 8, 43-360 Meszna.

Celem przetwarzania jest:

 1. obsługa składanych zapytań – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;
 2. rezerwacja pokoju hotelowego – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;
 3. realizacja umowy usługi hotelarskiej – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 4. zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się w hotelu i restauracji poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 5. zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się w hotelu i restauracji poprzez identyfikowanie wszystkich osób przebywających w hotelu pokojowym – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

Dane osobowe przechowywane będą:
1/ dotyczące składanych zapytań – przez okres 30 dni;
2/ dotyczące rezerwacji – przez okres 12 miesięcy od daty dokonania rezerwacji;
3/ dotyczące realizacji umowy o usługi hotelarskiej – przez okres 5 lat od licząc od końca roku w którym, w którym miał miejsce pobyt w hotelu;
4/ w systemach monitoringu wizyjnego – przez 30 dni.

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

 1. zewnętrzne biuro rachunkowe,
 2. podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych – dotyczy celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub realizacji umowy usługi hotelarskiej, a w zakresie na który została wyrażona zgoda – posiada również Pani/Pan prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować:

 1. odmową realizacji usługi hotelarskiej – w przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia umowy usługi hotelarskiej,
 2. odmową rezerwacji – w przypadku rezerwacji usługi.